DistinguishedName-re szűrés

0 votes
asked Mar 29, 2014 in IRF tantárgy by adam434 (29 points)  

Üdv!

Egy adott Organizational Unitban található csoportokat szeretném lekérni Get-ADGroup paranccsal, de mindig üres a visszatérési érték, bármit adok meg. A kódom a következő:

Get-ADGroup -Filter {distinguishedname -like "*OU=Projects,DC=irfhf,DC=local*"}

Mi lehet a hiba? Where-objecttel rendesen működik a szűrés, de ezt lehet szerver-oldalon is szűrni, nem?

1 Answer

+1 vote
answered Mar 29, 2014 by hajdua (688 points)  
selected Mar 29, 2014 by adam434
 
Best answer

Ha egy adott OU-ban lévő csoportokra szeretnél szűrni, akkor a -Filter kapcsoló helyett a -SearchBase használata javasolt.

commented Mar 29, 2014 by adam434 (29 points)  
Köszönöm, működött
...