closed Objektum attribútumok kiírása

0 votes
asked Mar 29, 2014 in IRF tantárgy by csa (45 points)  
closed Mar 30, 2014 by csa

Van egy Get-ADGroup által visszaadott objektumom, hogyan érem el külön az egyes attribútumait?

Ha az objektumot iratom ki ezt kapom:
CN=Project Normandy,OU=Projects,DC=irfhf,DC=local

Google csak C# kódokat talált, az alapján próbáltam az $obj és $obj.Properties különböző indexeléseit - bár lehet rosszul...

closed with the note: megoldva
commented Mar 30, 2014 by csa (45 points)  
-properties "*" megoldotta...

1 Answer

0 votes
answered Mar 29, 2014 by hajdua (688 points)  

Elvileg az $obj.TulajdonsagNeve módon működnie kellene. Az még okozhatja a hibát, hogy alapból nem kérdez le minden attribútumot, lásd:

http://q2a.inf.mit.bme.hu/962/get-aduser-attributumok-lekerese?show=966#a966

commented Mar 29, 2014 by csa (45 points)  
Igen, azt tudom nekem CN jó lenne (kiírás szerint ott is van), de ez nem ír ki semmit:
write-host $obj.CN
...