Sikertelen systemctl start openwsman

0 votes
asked Apr 8, 2014 in IRF tantárgy by pjata (59 points)  
retagged Apr 9, 2014 by micskeiz

Hello!
A parancs esetén a következő hibaüzenetet kapom:

irfserver:/home/meres # systemctl status openwsman -l
openwsman.service - Openwsman WS-Management Service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openwsman.service; disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2014-04-08 19:17:52 CEST; 17s ago
Process: 1932 ExecStart=/usr/sbin/openwsmand (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1933 (code=exited, status=1/FAILURE)

Apr 08 19:17:51 irfserver systemd[1]: Starting Openwsman WS-Management Service...
Apr 08 19:17:52 irfserver systemd[1]: Started Openwsman WS-Management Service.
Apr 08 19:17:52 irfserver systemd[1]: openwsman.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 08 19:17:52 irfserver systemd[1]: Unit openwsman.service entered failed state.

  • Az sfcb.services fut
  • A openwsmand fut
  • Konfigurációs fájlba kikapcsoltam az ipv6-ot
  • Portokkal is próbálkoztam variálni (5588 ssl nélkül, 5589 ssl), de semmi
  • Esetleg egyéb beállítások is szükségesek a konfigurációs fájlban a helyes induláshoz?

Üdv,
Pjatacsuk Bence

commented Apr 9, 2014 by micskeiz (2,873 points)  
az openwsmand-t elindítottad már külön? a systemctl start openwsman is azt indítaná el, csak háttérszolgáltatásként.
commented Apr 9, 2014 by pjata (59 points)  
edited Apr 9, 2014 by pjata
Igen elindítottam. Akkor bizonyára ez lesz a probléma.
Edit: Kipróbáltam és így már működik, gyakorlat jegyzetbe kicsit összezavaró ez, mivel elsőnek indítjuk a debuggert és utána még a service-t is.

1 Answer

+1 vote
answered Apr 10, 2014 by micskeiz (2,873 points)  

Vagy

sytemctl status openwsman

parancs segítségével háttérszolgáltatásként, vagy

openwsmand -d

paranccsal debug üzemmódban kell elindítani.

Ha már fut valamelyik módban az openwsman, akkor a másikban nem lehet elindítani, mert már az első figyel a választott TCP porton.

...