HF2 Python process fastruktúra

0 votes
asked Apr 9, 2015 in IRF tantárgy by ptakacs (25 points)  

A következő feladatot kaptam: https://inf.mit.bme.hu/sites/default/files/grader/task/294.pdf

A kérdésem az volna, hogy ha megadjuk az identity paramétert, akkor szerver vagy kliens oldalon kellene szűrnöm?
Mivel a processzek fastruktúrát alkotnak, a szerveroldali szűrésre eddig nem találtam jó megoldást, de nem tudom elvárt-e. Kliens oldalon viszonylag hatékonyan meg tudom oldani.

1 Answer

0 votes
answered Apr 9, 2015 by kovari (2,221 points)  
selected Apr 9, 2015 by ptakacs
 
Best answer

Erről már volt egy kérdés korábban, lásd itt.

...