LMI_Account adatainak lekérése

0 votes
asked Apr 10, 2015 in IRF tantárgy by Batman (36 points)  

Ezzel a kódrészlettel akarom lekérni a felhasználókat:

cls = 'LMI_Account'
conn.connect(hostname, username, password)
  accounts = conn.EnumerateInstances(
  cls,
  'root/cimv2',
  LocalOnly=False,
  DeepInheritance=True,
  IncludeQualifiers=False,
  IncludeClassOrigin=False,
  PropertyList=None)

de utána nem tudok a accounts[0]-ként egy-egy property-jére hivatkozni (pl. accounts[0].GroupID), pedig a property_list-ben látszik, hogy van.
Nagyon úgy érzem, hogy valamit teljesen rosszul fogok fel, esetleg valaki tudna egy kis segítséget nyújtani, hogy érem el egy-egy felhasználó adatait?

1 Answer

0 votes
answered Apr 10, 2015 by kovari (2,221 points)  
selected Apr 10, 2015 by Batman
 
Best answer

Érdemes nézegetni a dokumentációt, lásd CIMInstance

Észrevehető, hogy a properties attribútum CIMProperty példányokból álló dict struktúra. Ez a CIMProperty osztály tartalmazza konkrétan a nevet és értéket.

A gyakorlatban ez így néz ki:

users[0].properties["Name"].value

De többnyire használható a rövidebb forma is:

users[0]["Name"]
commented Apr 10, 2015 by Batman (36 points)  
Ah, ez segíteni fog, köszönöm szépen :)
...