closed Powershell HF1E oktató ellenőrzés

0 votes
asked Apr 2, 2016 in IRF tantárgy by gyeresicsaba (33 points)  
closed Apr 2, 2016 by kovari

Sziasztok!
Első körben szeretném ellenőrizni, hogy a megadott nevű felhasználó oktató-e.
A kapott oktató neve az $name változóba kerül.
utána egy tömbbe kigyűjtöm a Faculties mappában lévő embereket, majd megvizsgálom, hogy benne van-e a név.

$egyetem = Get-ADUser –Filter * -Searchbase “OU=Faculties,OU=University,DC=irfhf,DC=local“ | Select name

$egyetem -contains $name

Mindig False lesz az eredmény...
Mi lehet a probléma?
Természetesen olyan nevet adok meg, ami benne van, próbáltam nem változóként, hanem fixen is megadni.

closed with the note: solved
commented Apr 3, 2016 by hajdua (688 points)  
Arra viszont figyelj, hogy ez körülbelül olyan, mintha úgy akarnád ellenőrizni egy adat meglétét az adatbázisban, hogy az egész adatbázist lekéred kliens oldalra és ott végignézed.

1 Answer

0 votes
answered Apr 2, 2016 by gyeresicsaba (33 points)  

Közben meglett a hiba.
$egyetem = (Get-ADUser –Filter * -Searchbase “OU=Faculties,OU=University,DC=irfhf,DC=local“).name
így kell, és így működik :)

...