IRF HF1 1E Rendezés

0 votes
asked Apr 3, 2016 in IRF tantárgy by izsofmate (25 points)  

Hello!

A feladatban a megadott bemeneti paraméter alapján van amikor az érintett cégek száma szerint kéne rendezni. Ezt úgy gondoltam, hogy a beolvasott Object-hez hozzáadok egy attribútumot a köv. módon:

Add-Member -InputObject $ProjectsSorted -MemberType NoteProperty -Name Count -Values @{$Projects | % {,@(($.member | ? { $ -like "Partners"} | % {($_ -split ",")[1].subString(3)} | Group-Object).Count, $_)}};

Csak valamiért nem működik. Egyáltalán jó az elgondolásom, vagy teljesen másként kéne megközelíteni?

1 Answer

+1 vote
answered Apr 3, 2016 by hajdua (688 points)  
selected Apr 3, 2016 by izsofmate
 
Best answer
  1. Ez egy elég hosszú és bonyolult parancs, érdemes lenne felbontani kisebb részekre és akkor látszódik, hogy pontosan melyik rész nem működik.

  2. Nem akarok nagy segítséget adni a házihoz, de egy tipp: PowerShell-ben is van kulcs-érték jellegű tároló.

...