Miért nem tudok AD-ből organizationalUnit-ot törölni?

0 votes
asked Apr 3, 2016 in IRF tantárgy by deszticsa (22 points)  

Active Directory-ban létrehoztam tesztelés céljából egy egyetemi kart. Amikor viszont ki akartam törölni, azt a hibaüzenetet kaptam , hogy nincs jogosultságom. A tulajdonosa, akinek elvileg minden joga megvan a 'IRFHF/Domain Admins', és elvileg az 'Administrator' tagja ennek. Viszont mégsem engedi.

Lehet, hogy rosszul értelmezem, szóval, ha nem így működik, akkor szeretném tudni mi a titok nyitja! :)

Előre is köszi!

1 Answer

+1 vote
answered Apr 12, 2016 by ksisu (66 points)  

Ha jól tudom van rajta egy plusz védelem véletlen törlések ellen. PS-el így tudod kikapcsolni:

Get-ADOrganizationalUnit -Identity "OU=<KAR NEVE>,OU=Faculties,OU=University,DC=irfhf,DC=local" |  Set-ADOrganizationalUnit –ProtectedFromAccidentalDeletion $false

És utána tudod törölni, ha nincs benne más elem.

...