IRF HF2 POWERSHELL WinRM beállítás

0 votes
asked Apr 14, 2016 in IRF tantárgy by kmarko (22 points)  

Az alábbi hibaüzenet kapom bármit csinálok. Próbáltam beállítani trustednek, engedélyeztem az uncrypted kommunikációt is, de már kifogytam az ötletekből.
Hogyan kellene beállítani a gépeket, hogy menjen a kommunikáció?

Test-WSMan : The WinRM client cannot process the request. The authentication mechanism requested by the client is not supported by the ser
ver or unencrypted traffic is disabled in the service configuration. Verify the unencrypted traffic setting in the service configuration or specify one of the authentication mechanisms supported by the server. To use Kerberos, specify the computer name a
s the remote destination. Also verify that the client computer and the destination computer are joined to a domain. To use Basic, specify the computer name as the remote
destination, specify Basic authentication and provide user name and password. Possible authentication mechanisms reported by server: Negotiate

commented Apr 14, 2016 by kovari (2,221 points)  
De pontosan mit is csinálnál és hogyan? Amúgy ez még lehet kimaradt: Set-WSManQuickConfig -SkipNetworkProfileCheck, de így nem igazán tudom, hogy mi is a baj, ha nem tudom, hogy konkrétan mit csinálsz. Mi a szerver, amit lekérdeznél, Windows, Linux? Melyik paranccsal? Lehet, hogy teljesen rosszat használsz egy cross platform lekérdezésre.

Edit: Ja, sry, hogy a TestWSMan dobja ezt a hibát. Reggel van.
commented Apr 14, 2016 by kmarko (22 points)  
Ezt a kód részletet próbálom futtatni. Windowsról akarok windowsra csatlakozni, enegedélyeztem az uncrypted trafficot is (mind2 gépen), de mégis hibát dob, most már másikat.

<pre><code>
Set-WSManQuickConfig -SkipNetworkProfileCheck
winrm s winrm/config/client '@{TrustedHosts="10.6.17.29"}'

$User = "itt van a usernevem"
$password = ConvertTo-SecureString "itt a virtualás gép jelszava" -AsPlainText -Force
$credential = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential $User, $password
Test-WSMan -ComputerName 10.6.17.29 -Authentication Basic -Credential $credential
</code></pre>

<pre><code>
Test-WSMan : <f:WSManFault xmlns:f="http://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/wsmanfault" Code="21
50859046" Machine="VCL-WIN10"><f:Message>WinRM cannot complete the operation. Verify that the spec
ified computer name is valid, that the computer is accessible over the network, and that a firewal
l exception for the WinRM service is enabled and allows access from this computer. By default, the
 WinRM firewall exception for public profiles limits access to remote computers within the same lo
cal subnet. </f:Message></f:WSManFault>
At line:7 char:1
+ Test-WSMan -ComputerName 10.6.17.29 -Authentication Basic -Credential ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (10.6.17.29:String) [Test-WSMan], InvalidOperatio
   nException
    + FullyQualifiedErrorId : WsManError,Microsoft.WSMan.Management.TestWSManCommand
</code></pre>
commented Apr 14, 2016 by benedekh (677 points)  
Próbáltad, hogy foglalsz magadnak 2 VCL-es Windows gépet és azok között végigjátszod azokat a konfigurációkat, amiket kell Windows-Windows lekérdezésnél, ld. gyakanyag? http://inf.mit.bme.hu/sites/default/files/materials/category/kateg%C3%B3ria/oktat%C3%A1s/bsc-t%C3%A1rgyak-2014-ig/intelligens-rendszerfel%C3%BCgyelet/16/IRF-2016-gyakorlat-konfiguraciokezeles.pdf
commented Apr 14, 2016 by kovari (2,221 points)  
Nem igazán tudtam reprodukálni ezt a hibát, én csak akkor tapasztalok bármi problémát, ha az Authentication Basic, Default helyett (mint ahogy a jegyzetben is van, 3.3). Beni javaslata jó, tehát fussunk neki újra annak a 3-as fejezetnek (főleg a 3.3-nak).

Please log in or register to answer this question.

...