Tudja valaki a VM-re mivel lehet belépni?

0 votes
asked Sep 28, 2016 in Rendszertervezés by zangoz (31 points)  

1 Answer

+1 vote
answered Sep 28, 2016 by zangoz (31 points)  
selected Sep 28, 2016 by burm
 
Best answer

LaborImage a megfejtés.

...