HF_4 állapotgép

+1 vote
asked Oct 29, 2016 in Rendszertervezés by comMIT (28 points)  

A 4. házi feladat b részében nagyjából milyen állapotoknak kellene megjelenni? Mert a Scheduling Manager és a Smart Train Controller esetében nagyjából egy-egy állapotban leírható a viselkedés.
Például a felhasználói interakció során kapunk adatokat és ezeket továbbítjuk a Smart Train Controller felé. Ezt állapotgép segítségével nagyjából mennyire tudjuk kifejteni?

1 Answer

0 votes
answered Nov 2, 2016 by burm (266 points)  

A kérdés azon részére, hogy milyen állapotokat érdemes felvenni, az a modellezőre (rátok) van bízva. Ha szerintetek a rendszer állapotmentes, és csak hurok állapotátmeneteket tartalmaz, akkor írjátok le ilyen formában.
A kérdés második felére, hogy hogy lehet elég pontosan kifejezni, hogy kommunikál egymással két komponens, a tutorial alkalmával részletesen kitértem, valamint a kiadott modellben láttok erre példát. Röviden összefoglalva: az üzenetküldést az átmenet behavioréhez létrehozott activityben tudjátok leírni, ezen belül pedig a send signal activity targetében megadott asszociáción/porton keresztül küldi (lásd: SendActivity a kiadott példában).

...