SWSV 3. házi feladat - Issue #26 leírás értelmezés

0 votes
asked Nov 4, 2016 in SWSV by UNIQL (31 points)  

Nekiláttunk a házi feladat készítésének és akadt egy értelmezésbeli kérdésünk az egyik issue kiírásával kapcsolatban. Az Issue #26 (https://github.com/FTSRG-VIMIMA01/SZKFF-ris-2016/issues/26) leírásában áll ez a rész:

,,We would like to ensure that the system works as expected when 3 Turnout Safety Modules are connected."

Az értelmezésbeli problémánk pedig az, hogy összesen 3 TSM-van összekapcsolva, vagy 1 TSM-hez mind a három oldalán (facing, straight, divergent) csatlakozik TSM?

Köszönettel!

1 Answer

0 votes
answered Nov 4, 2016 by micskeiz (2,873 points)  
selected Nov 4, 2016 by UNIQL
 
Best answer

Összesen 3 TSM van, és azok tetszőlegesen vannak összekapcsolva.

A unit teszteknél 1 TSM volt, itt most az a lényeg, hogy több TSM van és azok együttműködését kell vizsgálni.

Viszont a csapat feladata azt eldönteni, hogy milyen módokon legyenek összekapcsolva a TSM-ek, ez a teszttervezési feladat egyik lényege. Érdemes többféle elrendezést végiggondolni és megvizsgálni.

...