Teszt nem fogadja el, amit a szimuláció és a grafikus felület is helyesen jelez.

0 votes
asked Mar 11, 2017 in Rendszermodellezés A00 by TBenedek (22 points)  

Amikor a grafikus felületet indítom el, helyesen jelenik meg a fehér ideje:

Ugyanígy, amikor szimulációban vagyok, a változó helyes értéket mutat:

De, amikor lefuttatom a teszteteket, a "checkSetStartTimeForWhite" teszt megakad, és úgy érzékeli, hogy nem változott meg a kijelző értéke. Mi lehet a probléma?

    checkSetStartTimeForWhite
----------
 - MOD at 0s
     - Successful White player display check #1: 150 expected
 - White at 0s
     - Successful White player display check #2: 180 expected
 - White at 0s
     - Failed White player display check #3: expected "210" but found "180"

1 Answer

0 votes
answered Mar 12, 2017 by oszkar.semerath (1,599 points)  

A teszt a gomb lenyomása utáni pillanatban vizsgálja a változó értékét. Ha a változó értéke a gomb lenyomása után csak egy kicsivel állítódik át 210-re, akkor a szimulációban úgy tűnik hogy helyesen működik az állapotgéped, de a teszt kiszúrja a szemmel nem látható eltérést.

Először kérlek nézd át az állapotgéped hogy nincs-e benne olyan tranzíció amin nincs időzítési feltétel, oncycle vagy always az időzítése. (Yakinduban ez azt jelenti hogy egy órajel várakozás után tüzeljen a tranzíció).

...