Hibát kapunk portok készítésekor

0 votes
asked Oct 21, 2017 in Rendszertervezés by NEUFW8 (25 points)  

1 Answer

+2 votes
answered Oct 22, 2017 by btimi (113 points)  

Azért dob rá hibát, mert a két komponensetek az azonos típusú portokon és interfészeken keresztül ugyanazt a szolgáltatást nyújtják és ugyanazt várják el egymástól. Ahhoz, hogy az egyik fel tudja használni a másik funkcionalitását, ugyanannak az interfésznek az egyik porton requested-ként, a másikon provided-ként kell megjelennie. Ebben az esetben tehát megoldás lehet, ha létrehoztok egy ~ClientMonitorPort típusú portot, aminek az IDeliveryNotification lesz a provided, az IDeliveryMonitor pedig a requested interfésze.

commented Oct 22, 2017 by NEUFW8 (25 points)  
Köszönjük, menet közben rá is jöttünk
...