Nem működik a grafikus alkalmazás

0 votes
asked Mar 18, 2019 in Rendszermodellezés A00 by dkmisu (1,327 points)  

Az általam használt Yakindu verziója egyezik az oldal által megnevezettel (3.5.1). A tesztesetek nálam sikeresen lefutnak, a grafikus alkalmazás viszont nem fordul:
enter image description here

1 Answer

0 votes
answered Mar 18, 2019 by dkmisu (1,327 points)  
 
Best answer

A kapott hibaüzenetek arra utalnak, hogy nincs fent a javafx. A képekből nem látszik, hogy milyen operációs rendszeren fut az Eclipse, de élek a gyanúperrel, hogy nem Windows-on, így a telepítésnél picit több körültekintés szükséges.

Érdemes a hivatalos Oracle JDK-t használni (elérhető minden platformra), mert az alternatív JDK-k (pl.: OpenJDK) gyakran nem tartalmazzák a javafx-es csomagokat. Tipikusan ezen alternatív JDK-k is támogatják a javafx-et, azonban ehhez további csomagok (pl.: openjfx) telepítése szükséges, továbbá a szükséges környezeti változók beállítása, build path konfigurálása, ...

commented Mar 18, 2019 by bence98 (21 points)  
Így van, KUbuntu 18.04 fut és OpenJDK 8. Egy szimpla `sudo apt install openjfx` gyönyörűen megoldotta.
...