Probléma a Cameo state machine history pseudostate-jével

0 votes
asked Dec 5, 2019 in Rendszertervezés by lelleib (22 points)  

A szimuláció házi feladathoz szerettünk volna historyt használni az állapotgépben, de úgy tűnik, nem úgy működik, ahogy elvárnánk. Ha kezdőállapot helyett historyt rakunk az (al)állapotgépbe, mindig ugyanabba az állapotba (és nem abba, amibe a historyt kötöttük) küldi a vezérlést, függetlenül attól, hogy melyik állapotban volt azt megelőzően. Lehetséges, hogy ez egy bug a toolkitben, vagy mi használunk valamit rosszul? Van esetleg alternatív megoldás?

1 Answer

0 votes
answered Dec 6, 2019 by farkasrebeka (28 points)  

Kezdőállapot mindig kell egy állapotgépbe, akkor is ha van history state, hiszen utóbbi csak akkor érvényesül, ha az állapotátmenet közvetlenül a historyba mutat (esetleg a kezdőállapotból kivezető ntranzíció mutathat a historyba, ha mindig history alapján kell folytatódnia a vezérlésnek). Valószínűleg az okozhatja a furcsa viselkedést, hogy nem használtok kezdőállapotot, viszont az állapotátmenetet nem direkten a history-ba vezetetitek be, így elvileg nem egyértelmű, hogy hol kellene folytatódnia a vezérlésnek.

...