Mit jelent ez a "Xtext validation" hiba és mért jelenik meg?

0 votes
asked Mar 3, 2020 in Rendszermodellezés A00 by Norbi21 (32 points)  

enter image description here

Pontosan mit jelent ez a hiba és mért jelenik meg mindig amikor változtatok akármit a diagrammon, vagy megpróbálom futtatni a szimulációt?

1 Answer

0 votes
answered Mar 4, 2020 by dkmisu (1,327 points)  
selected Mar 20, 2020 by dkmisu
 
Best answer

A képen látható hibaüzenet akkor áll elő, ha az Eclipse verziója frissebb, mint a megfelelő Yakindu verzió (3.5.2) által támogatott verzió (Eclipse 18-12). Kérünk a telepítésnél figyelj a pontos verziószámok betartására, a technikai segédlet tartalmaz minden információt. Alternatívaként pedig elérhető egy virtuális gép, amint a házi feladat megoldható, és a telepítés kikerülhető.

...