Ha elutasították a házimat késedelmes beadásra van lehetőségem?

0 votes
asked Apr 27, 2020 in Rendszermodellezés A00 by jek (22 points)  

1 Answer

0 votes
answered Apr 27, 2020 by dkmisu (1,327 points)  

A beadott házi feladatokra a plágiumellenőrzést lefuttattuk, jelenleg az ebből eredő adminisztratív kötelezettségeinket teljesítjük. A házi feladat pótlását ennek teljesítése után fogjuk megnyitni a portálon, várhatóan a napokban.

...