Állapotfedettség megjelenítése

+1 vote
asked May 25, 2020 in Rendszermodellezés A00 by perryd01 (26 points)  

A következő a kérdés az egyik szorgalmi háziban:

A teljes tesztkészlet összességében hány százalékos állapot-, és hány százalékos átmenetfedettséget ért el?

Van beépítetten valamilyen mód arra, hogy adott teszt esetén ezeket kiírja a program? Csak Coverage százalékot találtam mindenhol.

1 Answer

0 votes
answered May 25, 2020 by dkmisu (1,327 points)  
selected May 25, 2020 by perryd01
 
Best answer

A Cucumber és így az abban írt tesztek a generált Java kódon futnak, nem a Yakindu állapotgépen. Ennek következtében ebből nem lehet egy-az-egyben leolvasni az állapotgépre vetített fedettségi információkat.

Ennek a módszernek a megtalálása azonban a feladat részét képezi.

...