Hogyan változtassunk currentSpeed értékén, illetve hogyan működik és kell-e read structural feature?

0 votes
asked Nov 3, 2020 in Rendszertervezés by AdamZsofi (165 points)  

A 4. (szimuláció) házi feladat a) feladatához kapcsolódóan:
A modell fájában az environment state machine-l egy szinten található a currentSpeed value property, melynek értékén az environment a működése során változtat (legalábbis változtatnia kellene). Milyen módszerrel kellene ezt a változtatást (növelést/csökkentést) bevezetnünk az állapotgépen?

A probléma leginkább az, hogy az állapotgép behavior-jeiből sehogy nem sikerült elérnünk currentSpeed-et (ha egy lokális, STM alatti hasonló változót hoznánk létre, akkor annak értékét akár egy angol behavior bodyval is képes értelmezni a magicdraw).

Ehhez kapcsolódóan a másik kérdésem még, hogy ha ezt a value propertyt egy activity diagramon szeretnénk használni (pl az érték elküldésének céljából), akkor egy < < readStructuralFeature > > activity-ként jelenik meg a diagramon, melynek egy object bemeneti pinje és result kimeneti pinje van - ennek a blokknak a működéséről, jelentéséről hol tudnánk tájékozódni, hogyan kellene bekötnünk? (Nem sikerült hasznos keresési találatot kapnom sajnos ezekre a kérdéseimre.)
Egyáltalán, ilyen blokkra lenne szükségünk ebben az esetben? Ha nem, akkor hogyan kellene az Activity diagramon a currentSpeed elküldésekor magát a tényleges értéket bekötni?

1 Answer

0 votes
answered Nov 5, 2020 by AdamZsofi (165 points)  
 
Best answer

A szimulációs részhez tartozó gyakorlaton választ kaptunk a fenti kérdésekre.
( Röviden azok számára, akiket esetleg érdekelne a jövőben: A read self, read structural feature, opaque action (javascript bodyval) és add structural feature blokkok segítségével lehet hasonló feladatokra activity diagramot összeállítani. )

...