Private network beállítása

+1 vote
asked Apr 14, 2013 in IRF tantárgy by kviktor (84 points)  

Hogyan kell ezt beállítani? OpenVPN unidentified network és nem tudom állítani. Emiatt nem megy a titkosítatlan csatlakozás. (allowunencrypted se szerver oldalon, se kliens oldalon nem megy, mert van egy Public network, ami gondolom a VPN, de azt meg nem tudom priváttá tenni (VCL-es virtuális gépet használok)

1 Answer

0 votes
answered Apr 14, 2013 by att90gal (97 points)  
edited Apr 14, 2013 by att90gal
Set-WSManQuickConfig -SkipNetworkProfileCheck

Szerintem ekkor nem kell ezzel szívni, ha a fenti módon állítod be a tűzfal kivételeket. Előtte én is kerestem, hogyan kellene átállítani, és bár nem próbáltam, de elvileg így: http://www.eightforums.com/tutorials/9837-network-location-set-private-public-windows-8-a.html

commented Apr 14, 2013 by kviktor (84 points)  
edited Apr 14, 2013 by kviktor
A wsman maga elindul, pl ez le is fut

Get-WSManInstance wmicimv2/Win32_Processor -ComputerName 10.6.23.135 -Credential $c -Enumerate

De ez pl. már hibát dob
Test-WSMan -ComputerName 10.6.23.135 -Authentication Basic -Credential $csic


"The WinRM client cannot process the request. The authentication mechanism requested by the client is not supported
 by the server or unencrypted traffic is disabled in the service configuration. Verify the unencrypted traffic setting i
n the service configuration or specify one of the authentication mechanisms supported by the server.  To use Kerberos, s
pecify the computer name as the remote destination. Also verify that the client computer and the destination computer ar
e joined to a domain. To use Basic, specify the computer name as the remote destination, specify Basic authentication an
d provide user name and password. Possible authentication mechanisms reported by server:"

A basic-et biztos támogatja a szerver, az unencrypted traffic-ot meg nem tudom beállítani.

szerk.: ha kihagyom az -Authentication Basic -et akkor fel tud csatlakozni win8-as gépre, ellenben gyanítom, hogy Linuxosra nem
...