Az gondot okoz a javítás során, ha a github diffcheck - nél error-t kapunk a túl hosszú argumentum listára?

0 votes
asked Sep 20, 2023 in Rendszertervezés by Joel (27 points)  

1 Answer

0 votes
answered Sep 21, 2023 by levente (119 points)  
selected Sep 23, 2023 by Joel
 
Best answer

Ld. http://q2a.inf.mit.bme.hu/4493/github-hazi-pr-run-diffcheck-job-hibat-dob

Szerintem igyanez lehet a probléma, amíg a required check-ek átmennek, addig nem lesz gond :)

commented Sep 23, 2023 by Joel (27 points)  
Köszönöm szépen!
...