Enterprise architect Connection Lost

0 votes
asked Sep 26, 2023 in Rendszertervezés by Harsányi Levente (22 points)  

Valahányszor Licenszkulcsot akarok aktíválni enterprise architectben ebbe a hibába futok. https://drive.google.com/file/d/1xJffUEiL0x9ptjtg5fjThWx_483r3891/view?usp=sharing
Milyen megoldás lehet erre?

1 Answer

0 votes
answered Sep 27, 2023 by levente (119 points)  

Érdemes lehet megnézni a tűzfalszabályokat, mert elérhető a licenszszerver, tehát nem kéne gond legyen ezzel

...