A 3. házi feladatnál a rendszer hogyan kezeli a szenzorok meghibásodását?

0 votes
asked Oct 17, 2023 in Rendszertervezés by blanka (30 points)  

Ha valamelyik mérési mód kiesik, akkor van vészleállás, tehát nem szolgáltat semmilyen adatot a szenzor?

1 Answer

0 votes
answered Oct 17, 2023 by Bajnok (24 points)  

Vészleállás csak ekkor van:

Jelenleg a végső parancsot akkor adjuk ki, ha a két fő logikai
egység parancsa megegyezik, egyéb esetben a rendszer leáll.

Ha a szenzor nem szolgáltat adatot, akkor hibásan működik, de ennek kezelése be van építve az ACC rendszerébe a redundanciákon, a mikrokontrollereken és a szavazó FPGA-kon keresztül.

...