Rendelkezésre állás számítása

+1 vote
asked Oct 21, 2023 in Rendszertervezés by bencefarkas27 (31 points)  

A 3.házi utolsó részfeladatakában ki kellene számolnunk az ACC rendelekzésre állását. Odáig eljutottunk hogy kiszámoltuk az egyes komponensek rendelkezésre állását, de ez után megakadtunk.
Szóval a kérédés hogy hogyan is kéne akkor a teljes rendszer rendelkezésre állását kiszámolni?
Sajnos erre a fajta feladatra már az előző gyakolraton nem jutott idő és nincs megoldás a gyakorlathoz

1 Answer

+1 vote
answered Oct 21, 2023 by DanielSzekeres (150 points)  

Egy rendelkezésre álláshoz készített hibafában az elemi események azt jelentik, hogy egy-egy komponens nem áll épp rendelkezésre. Ha ezeknek kiszámoltátok a valószínűségét, akkor ugyanúgy végig tudjátok propagálni a kapukon fa gyökéreig, ahogy a biztonsági elemzésnél. Ha SAFEST-et akartok használni a számoláshoz, akkor az elemi eseményeknél "probability" típusú hibaeloszlást adjatok meg a kiszámolt valószínűséggel, és az elemzésnél ugyanúgy "unreliability"-t kérjetek (mivel explicit megadott valószínűségek vannak, így ahelyett, hogy az unreliability függvény értékét számolná ki a megadott időtartamon, egyszerűen csak a kapukon fogja végigvezetni a valószínűségéket). Az eredmény a rendszer rendelkezésre nem állása lesz. A kapuk képletei ugyanazok maradnak, azoknak teljesen mindegy, hogy mit jelent a bemenő/kimenő esemény.

...