3E - Listener leírásában mit takar a hely?

0 votes
asked Apr 25, 2013 in IRF tantárgy by anonymous  
retagged Apr 25, 2013 by micskeiz

A kiadott feladat szövege a listenerek dokumentálására vonatkozóan: "...legalább a név, típus, hely, súlyossági szűrő adatok megadásával."

A név, típus, súlyossági szűrő az egyértelmű, de a hely alatt nem tudom mire gondol a feladat.
A típus már megadja, hogy fájlba, vagy a beépített eventlog-ba naplózunk-e, annak meg nem látom értelmét, hogy a saját gépen a fájl elérési url-t adjam meg, mivel a javítók nem tudnak vele mit kezdeni.

Mit takar a hely, mit kéne leírni ott?

1 Answer

0 votes
answered Apr 25, 2013 by micskeiz (2,873 points)  

Ilyesmikre gondoltunk: ha eseménynaplóba naplózol, akkor ott pontosan melyikbe, ha fájlba, akkor ott relatív vagy abszolút elérés van beállítva, az alkalmazás mellé vagy egy alkönyvtárba kerül a log fájl.

Annyi csak a lényeg, hogy pontosan legyen definiálva a listener.

...