2P-1 feladat

0 votes
asked May 25, 2013 in IRF tantárgy by anonymous  
edited May 25, 2013

"...A szkriptnek össze kell gyűjtenie az egyes megosztások fontosabb adatait, és egyszerűbb biztonsági kockázatokat kell tudnia azonosítani..." Ez annyit jelent, hogy legalább 3 megosztásnál jelen van-e ugyan az az ip cím?

1 Answer

0 votes
answered May 26, 2013 by eff (85 points)  

Alapvetően igen. Itt van egy kis brainstorming hozzá.

...