Eseménykezelés

0 votes
asked Jun 2, 2013 in IRF tantárgy by anonymous  

Témák vizsgára:
Eseménykezelés: az esemény fogalma, jellemző IT események. Esemény-feldolgozás lépései. Windows Event Log és syslog

Ezt a témát melyik diasor fedi le?

1 Answer

0 votes
answered Jun 3, 2013 by micskeiz (2,873 points)  
 
Best answer

Kikerült a segédanyagok közé az Eseménykezelés előadás is.

...