PowerShell - Attribútumok szűrése

+1 vote
asked Mar 28, 2014 in IRF tantárgy by marci32 (80 points)  

A Get-ADUser alapból visszaad pár olyan információt, amire nem lenne szükségem, ami viszont hiányzik, azt a -Properties után felsorolhatom, de ettől nem csak az itt felsoroltak fognak megjelenni. Ha jól sejtem a | Select segítségével a kliens oldalon szűrünk. Lehet ezt valahogy már korábban szűrni, hogy ne kapja meg a kliens azokat a fölösleges attribútumokat?

related to an answer for: Get-ADUser - attributumok lekérése

1 Answer

+1 vote
answered Mar 30, 2014 by micskeiz (2,873 points)  
selected Mar 31, 2014 by marci32
 
Best answer

Tudtommal at alapvető attribútumokat mindenképp visszaadja, azt nem tudod szerver oldalon szűretni.

...