Cmdlet switch paraméter feltételes bebillentése

0 votes
asked Apr 11, 2014 in IRF tantárgy by steindani (167 points)  

Beállítható pl. a Test-WSMan cmdlet -UseSSL paramétere egy változó értékétől függően, vagy a cmdlet meghívása előtt van szükség az elágazásra?

1 Answer

+2 votes
answered Apr 12, 2014 by sebokmarton (41 points)  

Van erre egy technika, parameter splatting-nek hívják, ilyenkor a paramétereket pl. egy hash táblaként lehet átadni, amiben a switch értéke $True vagy $False lehet.

...