HF2 Get-WSManInstance konkrét példány lekérdezése DeviceID alapján

+1 vote
asked May 25, 2014 in IRF tantárgy by BankoB (23 points)  

A powershell scriptemben először egy Win32ShadowOn osztályból kiszedtem a hozzátartozó Win32Volume DeviceID-ját, és beletettem egy $onVolumeID nevű változóba.
Az $onVolumeID most így ezt a DeviceID-t tartalmazza:

\\?\Volume{2cb3b057-926b-11e3-824f-806e6f6e6963}\

Ezek után szeretném lekérdezni az adatait annak a Volume-nak aminek ez az ID-ja.
Most így néz ki ez a sor:

Get-WSManInstance cimv2/Win32_Volume?__cimnamespace=root\cimv2 `
        -ComputerName $machineName -port $port -Credential $credential -Authentication Basic `
        -SelectorSet @{DeviceID=$onVolumeID}

Erre a következő hibaüzeneteket kapom:

The WS-Management service cannot process the request. The service cannot find the resource identified by the resource URI and selectors.
The WS-Management service cannot process the request. The CIM namespace root\cimv2?DeviceID=\\?\Volume{2cb3b057-926b-11e3-824f-806e6f6e6963}\ is invalid.

Akárhogyan próbálom lekérdezni, sehogy nem jövök rá miért nem sikerül?

Please log in or register to answer this question.

...