PowerShell TrustedHost felugró ablak

0 votes
asked Apr 5, 2015 in IRF tantárgy by gigaherz (45 points)  

Amikor beállítom a TrustedHostot a következő paranccsal:

Set-Item WSMAN:\localhost\Client\TrustedHosts -Value $machineName

akkor minden lefutásnál feldobja a megerősítő ablakot. Ez jó működésnek számít, vagy el kellene tüntetni? Ha utóbbi, akkor azt hogy lehet megtenni?

1 Answer

0 votes
answered Apr 7, 2015 by micskeiz (2,873 points)  
selected Apr 7, 2015 by gigaherz
 
Best answer

Előadáson és gyakorlaton is szerepelt, hogy a feladatot megoldó szkripnek nem feladata a távoli elérés környezet beállítása. Többek között pl. azért, mert ezt a szkriptet nem rendszergazdaként fogjuk futtatni a javítás során, így pl. a TrustedHost értékét nem tudja módosítani.

A környezet beállítását egy külön szöveges vagy szkript fájlban kell megadni, ami a test mappába kerüljön. A javítók ez alapján tudják ellenőrizni majd, hogy milyen környezeti beállítások kellenek a szkript működéséhez (ettől függetlenül a megoldásként beadott szkriptnek fel kell készülnie arra, hogy ezeket a lépéseket nem végezzük el, és emiatt pl. nem tud csatlakozni valamelyik távoli géphez).

...