Powershell WSMan connection tesztelés

+1 vote
asked Apr 10, 2015 in IRF tantárgy by antaljb (23 points)  

Miután fájlból beolvastam a távoli gépek adatait, megpróbálok csatlakozni, azonban nem tudom hogyan kellene tesztelnem a kapcsolati adatok helyességét. Akár Test-WSMan-nal próbálkozom, akár New-CimSession-nel, mindig dob egy kivételt hiba esetén, amit nem tudok elkapni. Ez ilyenkor megjelenik a kimeneten. Elkapni sima try-catch/csel próbálom. Esetleg rosszul próbálom elkapni, vagy máshogyan kellene tesztelni vagy nem gond ha megjelenik a kimeneten?

1 Answer

+1 vote
answered Apr 11, 2015 by Fantom (77 points)  

Sok cmdlet-nek van ErrorAction kapcsolója. Az jó kiindulás lehet

...