Kapcsolódó osztályok lekérdezése wsman-nal

0 votes
asked Apr 11, 2015 in IRF tantárgy by szedjani (27 points)  

Egy adott linuxos partícióhoz tartozó kapcsolódó osztályokat szeretném lekérdezni a wsman-nel.
A segédlet 34. oldala alapján az alábbi kódot (illetve ennek számtalan variációját) próbáltam ki:

wsman -h localhost -u 96978 -p 7q8USWVW --auth basic associators \ http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/* \ --filter 'http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2/CIM_DiskPartition?Name="/dev/sda1"'

Erre az alábbi kimenetet kapom:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing" xmlns:wsman="http://schemas.dmtf.org/wbem/wsman/1/wsman.xsd">
 <s:Header>
  <wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To>
  <wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/fault</wsa:Action>
  <wsa:RelatesTo>uuid:2d838b0e-1368-1368-8002-682423565000</wsa:RelatesTo>
  <wsa:MessageID>uuid:2d984792-1368-1368-8066-682423565000</wsa:MessageID>
 </s:Header>
 <s:Body>
  <s:Fault>
   <s:Code>
    <s:Value>s:Sender</s:Value>
    <s:Subcode>
     <s:Value>wsa:DestinationUnreachable</s:Value>
    </s:Subcode>
   </s:Code>
   <s:Reason>
    <s:Text xml:lang="en">No route can be determined to reach the destination role defined by the WS-Addressing To.</s:Text>
   </s:Reason>
   <s:Detail>
    <wsman:FaultDetail>http://schemas.dmtf.org/wbem/wsman/1/wsman/faultDetail/InvalidResourceURI</wsman:FaultDetail>
   </s:Detail>
  </s:Fault>
 </s:Body>
</s:Envelope>
Connection failed. response code = 400

A partíciók lekérdezése sikerült, szóval kapcsolódási hiba nem állhat fenn, meg egyébként is localhost-on vagyok. Mi lehet a hiba?

1 Answer

+1 vote
answered Apr 11, 2015 by phx37 (63 points)  
selected Apr 11, 2015 by szedjani
 
Best answer

A filter végén meg kell adni az összes kulcsot . (SystemCreationClassName, SystemName, CreationClassName, DeviceID)

commented Apr 11, 2015 by szedjani (27 points)  
Köszönöm, ez is kellett. Ezen felül még kicsit kellett rajta mókolnom.
(Ez alapján: http://blog.inf.mit.bme.hu/?p=433) a CreationClassName-et kellett használni a kérdőjel előtt is, tehát CIM_DiskPartition helyett LMI_DiskPartition. (Ami leszármazottja a CIM_DiskPartition-nak, tehát működnie kéne, viszont a linkelt forrásnak sem működik.
Helyes parancs:

wsman -h localhost -u 96978 -p password --auth basic associators http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/* --filter 'http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2/LMI_DiskPartition?CreationClassName="LMI_DiskPartition",DeviceID="/dev/disk/by-path/pci-0000:00:10.0-scsi-0:0:0:0-part3",SystemCreationClassName="PG_ComputerSystem",SystemName="localhost"'
...