2A - Kiterjesztett partíció, betűjelek

0 votes
asked Apr 12, 2015 in IRF tantárgy by kris7t (111 points)  

Ha úgy hozunk létre köteteket, hogy létrejöjjön kiterjesztett partíció és azon belül szabad esetleg hely, akkor a Win32_DiskDrive lekérkezésekor a "fizikai" (persze virtualizált) megható Partitions propertyjébe a rajta levö partíciók (ami legfeljebb 4 lehet, úgy tűnik, a virtuális gép nem GPT-t használ) száma helyett a rajta levő logikai partíciók és üres hely is beleszámítanak? Itt jó ezt az értéket meghagyni, vagy jelenjen meg inkább a partíciók valódi száma?

Hasonló corner-case-ként jelenik meg az is, ha egy kötetnek nincs betűjele, csak mappába van mountolva. Ekkor a Win32LogicalDisk, illetve a Win32LogicalDiskToPartition lekérdezéseknél nem jelenik meg, csak a Win32_Volume-nál. Vagyis szigorúan véve nem LogicalDisk... Ekkor is jelenjen meg a <LogicalDisk> tagek között, vagy elég, ha a WS-MAN által visszaadott LogicalDiskeket írjuk ki?

Please log in or register to answer this question.

...