2E - Nincs készlet rendelve a megadott ventilátorhoz

0 votes
asked Apr 8, 2013 in IRF tantárgy by anonymous  
retagged Apr 12, 2013 by micskeiz

A 2E feladatban az -f paraméterrel megadott ventilátor redundanciakészletét/készleteit kell lekérdezni.
Abban az esetben, ha nincs redundanciakészlethez rendelve a ventilátor, mi a teendő?
Elegendő hibaként kezelni, és értesíteni a felhasználót?

1 Answer

0 votes
answered Apr 9, 2013 by micskeiz (2,873 points)  

A feladatban ez értelmezés kérdése. Ilyen kitétel van a szövegben:

Ha lennének olyan ventillátorok, amik nem tartoznak redundancia-készletbe, akkor azokat a szkript rakja bele egy RedundancySetNotDefined nevűbe a kimenetben.

Ez alapján én a -f paraméterrel megadott ventilátort lekérdezném, és beraknám csak ezt egy RedundancySetNotDefined nevű készletbe. De lehet érvelni a hibaüzenet mellett is, és hibásnak kezelni ezt az esetet, az is egy jó megoldás lehet.

...