closed python xml kiírás

0 votes
asked Apr 8, 2013 in IRF tantárgy by Paray D (22 points)  
closed Apr 9, 2013 by micskeiz

van-e valami egyszerű xml kezelő pythonban, amit fájlba kiírásra lehetne használni?

closed as a duplicate of: Python XML parser használat

1 Answer

0 votes
answered Apr 9, 2013 by micskeiz (2,873 points)  
...