Specifikáció és teszteset ellentmondás

+2 votes
asked Apr 12, 2016 in Rendszermodellezés A00 by bigb (28 points)  

A házi feladatom specifikációjában ez olvasható:

Lehetőség van a játék elnapolására is. Ilyenkor a legutoljára lépő játékos nem a táblán lépi meg a kiválasztott lépést, hanem borítékolja; a mérkőzés pedig a következő alkalommal folytatódik a borítékolt lépés felfedésével és a másik játékos körével. A játék menete közben az elnapolás a MODE gomb lenyomásával jelenthető be. Ezután a játék változatlanul halad tovább, és továbbra is ugyanaz a játékos van soron; ám amikor a soron lévő játékos a saját gombjának lenyomásával jelzi a borítékolás megtörténtét, akkor az ő órája ugyan megáll (jóváírva a szokásos növekményt), de az ellenfél órája még nem indul el. Ha az elnapolás után következő játékos (tehát a lépést borítékoló játékos ellenfele) a Világos, akkor a White adjourned felirat, egyébként a Black adjourned üzenet olvasható ilyenkor a főkijelzőn. Az időkijelzők az elnapolás alatt is a játékosok gondolkodási idejét mutatják. Az elnapolás a MODE ismételt lenyomásával ér véget, ekkor a (kijelzőn is megnevezett) rákövetkező játékos ugyanúgy kerül sorra, mintha a normális játékmenet során került volna rá a sor. A START/RESET gombra elnapolás közben is ugyanúgy reagál a gép, mint játék közben; a két játékos gombja viszont ebben a helyzetben hatástalan.

Azonban a teszteseteknél ("checkModInGame") a kijelző működését tekintve éppen ellentétes az elvárás, azaz ha a világos játékos kezdeményezi az elnapolást, akkor a "White adjourned" feliratot várja el, sötét játékos esetén pedig a "Black adjourned" feliratot.

Az lenne a kérdésem, hogy idén is a tavalyi válasz az érvényes (http://q2a.inf.mit.bme.hu/2234/elnapolas-ellentmondas), mert a tárgyhonlapon nem találtam erre utaló információt?

1 Answer

+2 votes
answered Apr 27, 2016 by oszkar.semerath (1,599 points)  
selected Apr 27, 2016 by bigb
 
Best answer

Sziasztok!
Ilyenkor kövessétek a tesztesetek által elvárt viselkedést.

...