Példa szkript futtatása

0 votes
asked May 7, 2016 in IRF tantárgy by szd7 (22 points)  

A példa Create-GuessGamePerformanceCounters.ps1 szkriptet próbálom futtatni Powershell-ben, de ezt a hibaüzenetet adja:
Exception calling "Exists" with "1" argument(s): "Nem megfelelő a bemeneti karakterlánc formátuma."
At C:\IRF-2016-ConsoleGuessGame-1.6\ConsoleGuessGame-1.6\2ConsoleGuessGameInstrumented\src\Create-GuessGamePerformanceCounters.ps1:26 char: 66
+ $exists = [System.Diagnostics.PerformanceCounterCategory]::Exists <<<< ($CATEGORY
NAME)
+ CategoryInfo : NotSpecified: (:) [], MethodInvocationException
+ FullyQualifiedErrorId: DotNetMethodException

Nem módosítottam rajta semmit, csak futtatni próbáltam. Mi lehet a probléma?

Please log in or register to answer this question.

...