Diff creation

0 votes
asked May 8, 2016 in IRF tantárgy by Petrosz1991 (40 points)  

Melyik fájloknak kell diff patch-et készíteni? Az egész projektekenek vagy elég a módosított forrás fájlok?

1 Answer

+2 votes
answered May 8, 2016 by benedekh (677 points)  
selected May 9, 2016 by nadudvarit
 
Best answer

Elegendő a módosított fájlokról diffet készíteni.

...