Egy error maradt, de nem tudom mit jelent

0 votes
asked May 8, 2016 in Rendszermodellezés A00 by j9a8lz (30 points)  

The type ChessClockJ9A8LZStatemachine must implement the inherited abstract method ITimerCallback.timeElapsed(int)

Ezt írja ki a program, tesztelés után pedig a main display-en mindig chess clock felirat látható ahelyett ami kellene, de az elérési útvonalban nincs ékezetes mappa.
Mi ilyenkor a gond?

1 Answer

+1 vote
answered May 8, 2016 by oszkar.semerath (1,599 points)  
selected May 22, 2016 by oszkar.semerath
 
Best answer
...