Van házi pótleadás?

0 votes
asked May 9, 2016 in Rendszermodellezés A00 by asbogoyangi (25 points)  

1 Answer

+2 votes
answered May 9, 2016 by nadudvarit (1,121 points)  
selected May 9, 2016 by szarnyasg
 
Best answer

A tárgykövetelményeket tartalmazó diasor alapján:
Pótlás: pótlási héten.

...