Javító ZH-val elveszíthető aláírás?

0 votes
asked May 23, 2016 in Rendszermodellezés A00 by 4n1 (25 points)  

1 Answer

0 votes
answered May 23, 2016 by oszkar.semerath (1,599 points)  
selected May 23, 2016 by 4n1
 
Best answer

Igen, mint minden tárgyból.

commented May 23, 2016 by 4n1 (25 points)  
Van pár kivétel, pl. BSZ1-2
commented May 24, 2016 by klenium (58 points)  
De azok vizsgás tárgyak. A remo-ból félévközi jegy van.
...