Állapotlefedettség: összetett állapot

+1 vote
asked May 26, 2016 in Rendszermodellezés A00 by klenium (58 points)  
edited May 26, 2016 by klenium

Ha az állapotgép összetett állapotot is tartalmaz, a tesztelésnél az állapotlefedettséget hogyan kell kiszámolni? Az összes állapotba bele kell számolni magát az összetett állapotot, vagy csak azokat, amik a régióikban vannak benne?

Hasonló: állapotátmenetnek számít a fekete korongból (nem adtak neki nevet, de kb. "state begin") kiinduló nyilak? Konkrétan a fekete korongból egy döntésbe vezet egy nyíl, ennek két ága 1-1 állapotba vezet, tehát két kezdőállapot is lehetne, de én úgy értelmezem, hogy az állapotátmenet két állapot között van értelmezve, a fekete korong meg nyilván nem állapot.

commented May 27, 2016 by Room101 (22 points)  
Beleszámoltad végül az összetett állapotokat?
commented May 27, 2016 by klenium (58 points)  
Én igen. Akkor döntöttem így, amikor táblázatba összeírtam, melyik állapotot érinti a teszteset, itt volt jelentősége, hogy magába az összetett állapotba hányszor lépünk be, ez más dolog, mint hogy a régión belül hányszor váltunk állapotot.
Az állapotátmeneteket pedig úgy értelmeztem, hogy minden variációnak le kell lennie fedve. Ha van egy döntés 2 ággal, akkor az két állapotátmenetet jelent.
Remélem jó lesz, én ezt tartom logikusnak, legfeljebb védésen elmondom mi volt a helyzet.
commented May 27, 2016 by Room101 (22 points)  
Viszont ha beleszámolod az összetetteket is külön állapotnak akkor, akkor ha az öszetett nem kerül lefedésre akkor nyilván a benne lévők sem így egy "fals" eredményt fog adni a tesztesetek milyenségéről. Ugyanígy ha az összetettben az egyik elemi állapot fedésre került akkor nyilván az azt tartalmazó is ezért szerintem azt fölösleges beleszámolni, leglábbis én így gondolkodtam.
commented May 28, 2016 by klenium (58 points)  
Hát majd meglátjuk az értékelésnél, jól tippeltem-e.

1 Answer

+1 vote
answered Jun 2, 2016 by klenium (58 points)  
 
Best answer

Esetfüggő/fejlesztői döntés. Nincs egyértelmű meghatározás, bele kell-e számítani. Nekem elfogadták úgy, hogy beleszámoltam.

"A tesztelés céljának meghatározásakor dől el, hogy hogyan érdemes az összetett állapotokat kezelni. Pl ha arról szeretnénk meggyőződni, hogy az implementáció teljes mértékben megfelel a specifikációnak, akkor kénytelenek vagyunk az összetett állapotból kimutató éleket úgy bejárni, mintha minden alállapotból külön-külön kimutatnának.
Ha ez nem cél, akkor például ha csak egyszer járjuk be az összetett állapotból kimutató éleket, ezzel tudjuk minimalihzálni a tesztesetek hosszát/számát."

...