Kiadott házi feladat modell merge-elése törli a korábi modell kiegészítéseinket

0 votes
asked Oct 6, 2016 in Rendszertervezés by comMIT (28 points)  
edited Oct 6, 2016 by burm

A második házi feladat kezdésekor, a merge-nél a program kitörli az első háziban végzett módosításainkat a követelmény diagramokban és a use-case diagramokban. Találkozott már valaki ezzel? Hogyan lehetne ezt orvosolni?

1 Answer

+1 vote
answered Oct 6, 2016 by burm (266 points)  

Amikor mergelsz ne csak next,next, finish-t nyomj, hanem a felületen bal oldalt a merge overview-nál utasítsd vissza azokat a műveleteket, amik az új elemek kitörlését végeznék, és csak a többi (additív) változtatást fogadd el.

...