SideTriple érték szerinti egyenlőség

0 votes
asked Oct 18, 2016 in SWSV by ldmnyblzs (35 points)  

Mockito-val szeretném vizsgálni, hogy egy függvény milyen paraméterrel lett meghívva. A SideTriple viszont nem implementálja az equals-t, tehát a keretrendszer nem érték szerint hasonlítja őket össze, ami miatt elhasal a teszt. Ha az Eclipse-szel legeneráltatom, ami hiányzik, vagy ArgumentCaptor-rel lementem az értéket, és manuálisan hasonlítom össze a várt értékkel, akkor minden jó, de előbbi nem megengedett, utóbbi pedig nem szép.

Megoldható lenne, hogy a központi repóhoz hozzáadjátok ezt a függvényt?

1 Answer

0 votes
answered Oct 19, 2016 by hajdua (688 points)  
selected Oct 19, 2016 by ldmnyblzs
...