3. házi feladat e, f, része

0 votes
asked Oct 25, 2016 in Rendszertervezés by pavames (32 points)  

Kicsit elakadtunk az 'e' alpontnál. A monitort kell bővebben kifejteni szavazóval vagy a teljes Zone Controlt? És milyen változókkal kell kibővíteni?

1 Answer

0 votes
answered Oct 26, 2016 by nagya (675 points)  
selected Sep 21, 2017 by burm
 
Best answer

A feladat szerint a Zone Monitor egy szoftver komponens, amelyből első körben csak egy van. Feltételezem ezt sikerült lemodellezni a hibafában.

A e) pont azt mondja, hogy nem egy monitor van, hanem 3 variáns egy szavazóval. A hibafát e szerint kell módosítani. Az f) feladat írja le, hogy ezeknek milyen hibarátája lesz.

Ez így érthetőbb?

...