Házi a játékos váltáskor nem sípol a teszteset alatt...

0 votes
asked Mar 13, 2017 in Rendszermodellezés A00 by Klambauer_Richard (31 points)  
edited Mar 13, 2017 by Klambauer_Richard

A házifeladat során, amikor a checkEffectSetBonusTimeForBlack esetén ha manuálisan tesztelem, működik a gomb és sípol is az applikáció, viszont ha a teszteseteket futtatom le, akkor visszadobja, hogy nem sípolt. Miért lehet ez?

Ui.: itt az üzenet, amit a konzolban látok:

checkEffectSetBonusTimeForBlack

 • MOD at 0s
 • MOD at 0s
 • MOD at 0s
 • MOD at 0s

  • Successful main display check #1: Black increment time expected
  • Successful Black player display check #2: 30 expected
 • Black at 0s

  • Successful main display check #3: Black increment time expected
  • Successful Black player display check #4: 29 expected
 • MOD at 0s
 • MOD at 0s

  • Successful main display check #5: Ready to play expected
 • START at 0s
 • White at 0s

  • Successful beep check #6: true expected
  • Successful main display check #7: Black moves expected
  • Successful Black player display check #8: 60 expected
 • Black at 0s

  • Failed beep check #9: expected "true" but found "false"

1 Answer

0 votes
answered Mar 13, 2017 by oszkar.semerath (1,599 points)  
selected Mar 24, 2017 by oszkar.semerath
 
Best answer

A teszt a gomb lenyomása utáni pillanatban vizsgálja a változó értékét. Ha a változó értéke a gomb lenyomása után csak egy kicsivel állítódik át 210-re, akkor a szimulációban úgy tűnik hogy helyesen működik az állapotgéped, de a teszt kiszúrja a szemmel nem látható eltérést.

Kérlek nézd át az állapotgéped hogy nincs-e benne olyan tranzíció, amin nincs időzítési feltétel, default, oncycle vagy always az időzítése. (Yakinduban ez azt jelenti hogy egy órajel várakozás után tüzeljen a tranzíció).

...