After 0s probléma

0 votes
asked Apr 23, 2017 in Rendszermodellezés A00 by matusekma (26 points)  

Adott játékos idejének lejártakor egy White/Black flag fallen állapotba kéne átlépnem, és az előzetes ellenőrzésnél minden teszteset működött is, viszont csak őrfeltétel volt az átmeneten, így hibaüzeneteket kaptam az értékelésben, hogy nincs trigger a nyílon. Ezért ráírtam azt is, hogy after 0s (konkrétan: after 0s[Display.whiteDisplay == 0]/Display.text = "White flag fallen"), viszont így már nem lép át.
Az lenne a kérdésem, hogy mi lehet a hiba. Köszönöm szépen!

1 Answer

+1 vote
answered Apr 23, 2017 by oszkar.semerath (1,599 points)  
selected Apr 24, 2017 by oszkar.semerath
 
Best answer

[Display.whiteDisplay == 0]/Display.text = "White flag fallen"

Ez azt jelenti, hogy periodikusan vizsgálja a yakindu hogy mikor lesz [Display.whiteDisplay == 0] igaz. Ezt nem szeretnénk, ugyanis nem tudhatjuk hogy milyen gyakran fut az ellenőrzés.

after 0s[Display.whiteDisplay == 0]/Display.text = "White flag fallen"

Ez azt jelenti, hogy csak közvetlenül az állapotba való belélés után fut le a vizsgálat.

Valójában azt szeretnénk, hogy pontosan a Display.whiteDisplay változtatásakor döntsünk arról, hogy lejárt-e az idő. Ezt úgy lehet legkönnyebben megvalósítani, hogy a Display.whiteDisplay változtató tranzícióba tesszük bele az ellenőrzést (esetleg choice-ot felhasználva).

commented Apr 23, 2017 by matusekma (26 points)  
Köszönöm szépen!
...