"Chess clock neptun kód is not a valid identifier"

0 votes
asked Apr 30, 2017 in Rendszermodellezés A00 by Kriszten (25 points)  

Fordításkor ezt a hibaüzenetet kapom: "Chess clock neptun kód is not a valid identifier". Mi lehet a gond? Akármilyen címet adok, mindig ezt a hibát dobja. Hogy lehetne megoldani?

kép  a problémáról

1 Answer

0 votes
answered Apr 30, 2017 by oszkar.semerath (1,599 points)  
selected Apr 30, 2017 by oszkar.semerath
 
Best answer

Miért tettél szóközt az állapotgép nevébe?

commented Apr 30, 2017 by Kriszten (25 points)  
Köszönet! :)
...