"Chess clock neptun kód is not a valid identifier"

0 votes
asked Apr 30 in Rendszermodellezés A00 by Kriszten (25 points)  

Fordításkor ezt a hibaüzenetet kapom: "Chess clock neptun kód is not a valid identifier". Mi lehet a gond? Akármilyen címet adok, mindig ezt a hibát dobja. Hogy lehetne megoldani?

kép  a problémáról

1 Answer

0 votes
answered Apr 30 by oszkar.semerath (1,579 points)  
selected Apr 30 by oszkar.semerath
 
Best answer

Miért tettél szóközt az állapotgép nevébe?

commented Apr 30 by Kriszten (25 points)  
Köszönet! :)
...